Culinaire Nieuwsbrief - Privacy verklaring   
Privacyverklaring Culinaire Nieuwsbrief

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Culinairenieuwsbrief.nl (of NewEgo) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze database is aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens en staat geregistreerd onder nummer: m1417481 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 november 2009.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden privacyverklaring staat. Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze overeenkomst.

Deze toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder. De Aanbieder hoeft door jou aangeleverd materiaal niet te verwijderen van de Website, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.

Je hebt recht op inzage en correctie van gegevens die op jou betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met de Aanbieder via het onderstaande gegevens. Tevens staat in elke nieuwsbrief een link via welke je je direct kunt afmelden en/of je gegevens kunt wijzigen.

De Aanbieder houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de Website opvraagt, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

De Aanbieder maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze Website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de Website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website kan beperken.

Bij registratie vraagt de Aanbieder je om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam en een werkend e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst die de Aanbieder aanbiedt.

Om aanbiedingen te kunnen doen welke je zouden kunnen interesseren, heeft Aanbieder relaties met derden op het internet. Bij registratie van jouw account geef je aan of je ge´nteresseerd bent in informatie van deze relaties. In het geval je aangeeft hierin ge´nteresseerd te zijn, geef je toestemming dat jouw e-mailgegevens aan deze derden worden verstrekt. Je kunt jouw toestemming te allen tijde weer intrekken. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Tevens staat in elke nieuwsbrief een link via welke je je direct kunt afmelden en/of je gegevens kunt wijzigen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij ge´nteresseerden willen informeren over culinaire producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gegevensverstrekking aan derden
Bij registratie heeft u de mogelijkheid om u tevens in te schrijven voor mailings van onze partners. In het geval u aangeeft hierin ge´nteresseerd te zijn, geeft u toestemming dat uw e-mailgegevens aan deze partners worden verstrekt. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@culinairenieuwsbrief.nl

of per post aan
NewEgo B.V.
Pascalweg 9
3225 LE Hellevoetsluis
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27249462

Copyright NewEgo B.V. 2009 - 2023 - KvK : 50069470 - BTW : 8227.151.32.B01
Privacy verklaring - Algemene Voorwaarden